การนัดพบที่สนามบิน สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) หรือสถานที่ต่างๆ

การนัดพบกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport)

  • พนักงานขับรถของเราจะไปคอยคุณที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi Airport) บริเวณชั้น 2 ประตู 3 ใก้ลจุดนัดพบ
  • พนักงานขับรถจะโชว์ชี่อของคุณ บนกระดาษ
  • เมื่อท่านเจอพนักงานขับรถก็เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
  • ท่านสามารถชำระเงินค่าโดยสารให้กับพนักงานขับรถเมื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ทันที

การนัดหมายตามโรงแรม หรือ บ้านพักอาศัย

  • พนักงานขับรถจะไปรอรับท่านตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านนัดหมายไว้
  • เมื่อท่านเจอพนักงานขับรถก็เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
  • ท่านสามารถชำระเงินค่าโดยสารให้กับพนักงานขับรถเมื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ทันที

ถ้าท่านไม่เจอพนักงานขับรถตามที่นัดหมายไว้ สามารถติดต่อสอบถาม
โทร : (66) 85 914 4100 กอล์ฟ
อีเมล : taxithaibygolf@gmail.com
เว็บไซท์ : http://www.taxithaibygolf.com

โปรดระวังมิฉาชีพ แอบอ้างจากทางเว็บไซท์